Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ARTEM 2017https://www.scribd.com/document/408583242/2017-%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9FἈφιερωµένο στὰ 60 χρόνια ἀπὸ τὴν θυσία τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη

(Εἰκονογραφηµένο µὲ 14 πίνακες τῆς Δήµητρας Ἀβραὰµ)

Επιμέλεια: Απόστολος Ιωσηφίδης.

ggverias@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια: