Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση: Myrό Gallery - μελάνι σε χαρτί | ατομική Γ.Κορμπάκη | "ποδήλατο" του Αθ. Χρήστου | "13,23 m³, μια εικασία" του Θ. Καρώνη