Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Έρευνα για την Ελληνική Ζωγραφική σε Διδακτορικές Διατριβές

Σε πρόσφατη έρευνα που πρόκειται να δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Mediterranean Chronicle σχετικά με την εμφάνιση της φράσης "Ελληνική Ζωγραφική" σε διδακτορικές διατριβές που είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση και ανάλυση του σχετικού πνευματικού πλαισίου και την αντανάκλασή του στον διεθνή ερευνητικό καμβά, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ανάλυσης κειμένου καλών τεχνών και ανάλυσης κοινωνικών δικτύων. 

Ετήσια παραγωγή ελληνικών διδακτορικών διατριβών με αναφορές στη ζωγραφική.

 

Η μελέτη οικοδόμησε την εσωτερική και εξωτερική διάρθρωση και τις ερευνητικές σχέσεις των διδακτορικών διατριβών στο Ελληνικό Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (αποθετήριο didaktorika.gr ). Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα ελήφθησαν από 156 διδακτορικές διατριβές που ήταν διαθέσιμες για ηλεκτρονική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, καλύπτοντας την περίοδο 1986 έως 2019 σε όλους τους κλάδους με μοναδικό κριτήριο την εμφάνιση του όρου "ελληνική ζωγραφική" στον τίτλο, την περίληψη ή το τμήμα με τις λέξεις-κλειδιά τους. 

 

Νέφη λέξεων σε τίτλους και λέξεις κλειδιά


Οι διατριβές αναλύθηκαν για να προσδιοριστούν οι τάσεις εξέλιξης, η θεσμική παραγωγή, το επιστημονικό πλαίσιο, η θεματική κάλυψη, η διεπιστημονικότητα και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων. 

 

Δίκτυο μελών της Επιτροπών Διατριβών

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών με θέμα τη ζωγραφική, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, αυξήθηκε ραγδαία μετά το 2003, κυρίως από τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και επικεντρώνονται στις τοιχογραφίες και την εικονογραφία του 17ου έως 20ού αιώνα. Οι κλάδοι που σχετίζονται με το STEM συνεισέφεραν περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ δεν υποβλήθηκαν σχετικές διατριβές στα πεδία της Καλών Τεχνών στην Επιχειρηματικότητα, τα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά.

[artem.gr]
[Art-Analytics]